Stálá bojovka na míru

Stálá bojovka na míru

Stálá bojovka na míru je napevno instalovaná hra v krajině (v přírodě i ve městě). Bojovku vám vymyslíme, podle vašich požadavků, nachystáme, vyrobíme a nainstalujeme.

Bojovka vede cestou, na které plníte úkoly, které vás dovedou do cíle. Jednotlivé úkoly jsou instalovány v krajině na stromech, vlastních sloupech či jinak dle prostoru. Jedná se o boxy, desky, tabule apod. Jsou zde popsány úkoly, které máte v blízkém okolí vykonat, je zde materiál, který budete potřebovat, nebo zde mohou být skládačky a hlavolamy. Zpracování bojovky je velmi různorodé. Může se jednat o minihru s pár úkoly pro soukromé účely či o náročnější zakázku pro veřejnost. Pokud nemáte speciální požadavky, může hra vycházet např. z konkrétního místa, kde má být bojovka instalována (zařazujeme historii místa, kulturu, faunu i florou či zdejší zajímavosti).

Neváhejte nás kontaktovat.